THE INSTITUTION OF ENGINEERS, MALAYSIA (SABAH BRANCH)

 

PAST CHAIRMEN

  Datuk Ir. Fung Khyam Shen

1975 - 1977

  Datuk Ir. Michael Wong C. Y

1977 - 1979

   Ir. David Chin Tet Leong

1979 - 1981

  Ir. Chin Kok Kong

1981 - 1983

Ir. Peter Chin Ken Kiew

 1983 - 1985

 The late Ir. Richard Liew S.L

1985 - 1987

The Late Ir. Terence Chong N.F

1987 - 1987

  Datuk Ir. Hiew Thien Choi

1989 - 1991

  Ir. William Koh Poh Wah

1991 - 1993

  Datuk Ir. Peter Lajumin

1993 - 1995

   Ir. Vincent Tan Heng Kui

1995 - 1997

  Ir. Alex Chang Kong Sing

1997 - 1999

Ir. Andrew R.S Amaladoss

1999 - 2001

Ir. Fung Yin Khun

 

2001 - 2003

  Ir. Lee Tet Fon, ASDK

2003 - 2005

  Ir. Joe Chow Wai Ming

2005 - 2007

Dato' Ir. John Chee S.T, JP

2007 - 2009

Ir. Teo Chee Kong, ADK

2009 - 2011

 Ir. Lo Chong Chiun

2011 - 2013

 Ir. Tan Koh Yon

 

2013 - 2015

Datuk Ir. Hj. Yahiya Hj. Ag. Kahar

2015 - 2017

Copyright © 2017 The Institution of Engineers Malaysia (Sabah Branch). All Rights Reserved | Design by GXK